Lagutveckling, ledarutbildning, mentorskap

Team Leaders erbjuder ett antal tjänster riktat till idrottsföreningar. Vi har gedigen erfarenhet och högt kunnande inom ledarskapsområdet där vi kan utbilda både hela föreningar i modernt ledarskap men även handleda enskilda tränare. Utöver det är vi certifierade i att använda GDQ som är ett validerat verktyg att mäta gruppdynamik och grupputveckling för att därefter veta vad som krävs för att kunna utveckla lag till ett högpresterande team som i förlängningen presterar bättre på planen.

Då vi har fotbollens absolut högsta tränarutbildningar UEFA PRO-level och UEFA Elite Youth i bagaget samt är legitimerade lärare är vi mycket lämpliga att handleda och utbilda inom idrottens ledarskap och de utmaningar det innebär i det moderna samhället. Vi genomför även fotbollstränarutbildningar som skräddarsys helt enligt kundens önskemål och genomförs i föreningens/kundens hemmiljö.  Läs mer om våra tjänster för idrottsföreningar i menyn till vänster