Scouting

Behöver du och ditt fotbollslag professionell hjälp med att scouta motståndare eller spelare? Vi på Team Leaders har lång erfarenhet och gediget kunnande att kartlägga och analysera lag och spelare. Står ni inför en viktig match där ni vill komma väl förberedda så kommer vi att leverera det ni behöver i form av taktisk analys. En annan infallsvinkel är att be oss analysera ert eget lag för att med objektiva ögon få en bild av era styrkor och svagheter i spelet.

Funderar ni på att rekrytera en spelare som ni vill ha bedömd utifrån våra erfarna ögon och den kravbild ni satt upp? Tveka inte att kontakta oss på Team Leaders.