Ledarskapsföreläsning

Team Leaders erbjuder föreläsningar inom modernt ledarskap till företag och kommuner.  Om du behöver utveckla ledningsgruppens eller hela verksamhetens kunskaper om ledarskap och grupputveckling är en föreläsning från oss ett mycket bra val. Vi skräddarsyr givetvis omfattning och innehåll efter kundens önskemål men med målet att förmedla nycklar till ett framgångsrikt ledarskap anpassat för 2018 och dagens samhälle vi lever i och en ny framtida generation i arbetslivet.

Några exempel på områden som vi kan få åhörarna att reflektera över är deras människosyn och olika ledarstilar, deras ansvar som ledare men även klara och tydliga instruktioner om hur man skapar ett gott motivationsklimat, en välmående grupp och tar den igenom olika faser m.m. Allt innehåll i våra föreläsningar är har vetenskapligt stöd och är forskningsbaserat men kryddas med egna erfarenheter. Vi följer fortlöpande litteratur och ny forskning på området för att ta del av nya influencer och rön.  
 
Vi på Team Leaders har lång erfarenhet av ledarskapets utmaningar både som legitimerade lärare, skolledare och som tränare inom fotbollen på hög nivå. Vi har gedigen ledarskapsutbildning både genom universitetsstudier i ledarskap, certifirering i GDQ men  även de högsta europeiska fotbollstränarutbildningarna UEFA PRO-level och UEFA Elite Youth där ledarkskapsdelen håller mycket god nivå. Vi ser att vi därmed kan erbjuda innehåll i föreläsningarna som både tar avstamp i det traditionella ledarskapet men även i idrottens sätt att leda med vikten av god gruppdynamik i en verksamhet som kräver snabba resultat och goda relationer. Det ger en mycket god mix för åhörarna.
 
Ta chansen att utbilda ditt företags eller organisations personal i ett hållbart och framgångsrikt ledarskap i det moderna samhället genom att boka in en skräddarsydd föreläsning av oss på Team Leaders.