Mentorskap/handledning

Som en del i vår vision att vara en del av ledarutvecklingen i vår region erbjuder vi även tjänsten Mentorskap och handledning. Det innebär att vi handleder tränare i deras ledarroll och tränarskap. Upplägget är skräddarsytt efter önskemål och kan innebära att vi speglar tränare i sin vardag och agerar mentor kring ledarskap och träningsupplägg för att utveckla individen och förbättra verksamheten.

Kanske har din förening valt att satsa på en ung ambitiös tränare som glöder för föreningen/uppgiften men som saknar ledarerfarenheten. Då är det en perfekt lösning att anlita oss för handledning. Vi inriktar oss främst på fotbollstränare men kan självklart agera mentorer för tränare i alla typer av idrotter gällande ledarskap och en kontakt med oss är början på att utveckla dig själv eller din förenings ledare. 

Kontakta oss på Team Leaders för mer information kring tjänsten "Mentorskap/Handledning".