Team och grupputveckling med GDQ-mätning

Alla som har en relation till lagidrott vet att gruppdynamiken i ett lag är en avgörande faktor för hur framgångsrikt laget blir. Vi på Team Leaders är certifierade att använda GDQ vilket står för Group Development Questionnare. Det innebär att vi med ett av forskningens mest validerade verktyg för teamutveckling  kan mäta effektivitet och dynamik hos idrottslag.

Därmed får ledarteamet och gruppen svar på var laget befinner sig i sin utveckling för att kunna bli ett högpresterande team som jobbar gemensamt mot de uppsatta målen och därmed prestera bättre på planen. Vi arbetar även gärna med att utveckla andra grupper i föreningar som  tränar/ledarteam, sportgrupper och styrelser. 

Verktyget grundar sig på Susan Wheelans mångåriga forskning om gruppers fyra utvecklingsfaser och  är idag erkänt som det bästa för ändamålet. Team Leaders erbjuder tjänsten att med GDQ mäta var ert lag befinner sig i sin teamutveckling , föreslå och genomföra interventioner för att senare återkomma för en ny mätning för att se om de gemensamma åtgärderna gett önskat resultat.