Teamutveckling med GDQ-mätning

Vi på Team Leaders är certifierade att använda GDQ vilket står för Group Development Questionnare. Det innebär att vi med ett av forskningens mest validerade verktyg för teamutveckling kan mäta effektivitet och produktivitet hos arbetsgrupper och därmed få svar var gruppen befinner sig i sin utveckling för att bli ett högpresterande team.

Verktyget grundar sig på Susan Wheelans mångåriga forskning om gruppers fyra utvecklingsfaser  och är idag erkänt som ett av det bästa för ändamålet. Wheelan har bevisat via hundratals studier på företag, skolor och organisationer att genom förståelsen var arbetsgrupper befinner sig, och arbeta med dem för att nå en produktiv fas, innebär att företag tjänar mer pengar, skolor får bättre resultat och sjukskrivningstalen minskar. 

Team Leaders erbjuder tjänsten att med GDQ mäta var er arbetsgrupp/ledningsgrupp eller lärarlag befinner sig i sin utveckling för att bli ett högpresterande team, föreslå och genomföra interventioner för att senare återkomma för en ny mätning för att se om de gemensamma åtgärderna bidragit till utveckling. 

Kontakta oss för mer info om tjänsten "Grupputveckling med GDQ". Det lönar sig!